આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે... કણજરી નગર સેવા સદન સ્વામિનારાયણ મંદિર કણજરી નગરપાલિકા આઝાદ ચોક કણજરી નગરપાલિકા

અધિકારી અને પદાધિકારી

કણજરી નગર સેવા સદન

કણજરી ગામ નો વસવાટ ઘણા વર્ષો આશરે ૧૦૦૦ વર્ષ પહેલા નો છે, લોક વાયકા પ્રમાણે કણજરીઆ નામનો ભરવાડ/રબારી ના નામ ઉપર થી કણજરી નામ પડ્યું હતું

વરસાદી પાણી નો સંગ્રહ

ચોમાસા માં વરસાદી પાણી નો સંગ્રહ કરી ભૂગર્ભ માં પાણી ના સંગ્રહ માં વધારો કરીએ

સ્વચ્છ રહો, સ્વસ્થ રહો.

શું તમારા ઘરે ઉપયોગમાં લીધેલી બેટરી પડી છે ? આવી તમામ વસ્તુઓને આજે જ કાળા રંગની કચરા ટોપલીમાં નાખો કારણકે એ તમારા માટે હાનીકારક છે. કચરાનું યોગ્ય વર્ગીકરણ કરો

સ્વચ્છ મહોત્સવ

The much awaited results of Swachh Survekshan 2020 will be announced on 20 August 2020 in the presence of Hon'ble PM.